• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Samtykke til å stille til valg - Folkevalgte

Samtykke

Personalia
/
/
Samtykke til å stille til valg

Dette samtykket gjelder kommunelovens § 7-2 andre ledd bokstav c)

"Denne bestemmelsen gjelder ved valg til

a) kommuneråd og fylkesråd

b) utvalg, inkludert kommunedelsutvalg, kontrollutvalg og partssammensatte utvalg

c) felles, folkevalgt nemnd i vertskommunesamarbeid

d) styret for en institusjon

e) styrer etter § 10-8

f) representantskap og andre styringsorganer for et interkommunalt politisk råd

g) representantskap og andre styringsorganer for et kommunalt oppgavefellesskap

h) styret for kommunalt eller fylkeskommunalt foretak

i) et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ hjemlet i særlov

j) arbeidsutvalg valgt av kommunedelsutvalg.


Valgbarhet og plikt til å ta imot valg til kommunestyret og fylkestinget er regulert i valgloven § 3-3.


En person er valgbar og plikter å ta imot valg hvis følgende vilkår er oppfylt:

a) Han eller hun har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg.

b) Han eller hun er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen eller i en av kommunene i fylket på tidspunktet for det aktuelle valget.

c) Han eller hun har skriftlig samtykket til å stille til valg."

Samtykke
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader